AKTUÁLNĚ

► DŮLEŽITÉ - Od 12.4.2021 je umožněno, podle zákona č. 247/2000 Sb. v plném rozsahu, provádět zkoušky žadatelů k získání odborné (profesní) způsobilosti k řízení vozidel za dodržení následující podmínky:

 • Každý žadatel předloží před závěrečnou zkouškou čestné prohlášení, ve kterém označí jednu ze čtyř možností uvedených v PROHLÁŠENÍ (viz. Tiskopisy).

 • Každý žadatel je povinnen při výuce a závěrečné zkoušce nosit respirátor.

► V sekci TISKOPISY byla upraveny Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a dokument Zpracování osobních udajů. Každý žadatel přinese spolu s přihláškou a lékařským posudkem tyto dokumety vytištěné a podepsané.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁS

Autoškola Irena Hnátová s.r.o. je od roku 2016 pokračovatelem Autoškoly a akreditovaného střediska řidičů Irena Hnátová – Krašovice, která byla založena již v roce 1994 Petrem Hnátem. Naše autoškola je rodinnou firmou s téměř 30-letou tradicí.

Nabízíme Vám kompletní služby naší autoškoly:

 • výukové kurzy všech řidičských oprávnění
 • individuální kurzy
 • kondiční jízdy
 • vstupní školení řidičů
 • pravidelné školení řidičů
 • školení řidičů referentů
 • provádíme výuku a výcvik kvalifikovanými učiteli
 • disponujeme špičkovým vozovým parkem, který je pravidelně obměňován
 • máme vlastní, moderně vybavenou učebnu
 • učíme dle moderních výukových materiálů (zdarma výukové CD Autoškola? Pohodlně! )
 • ke každému z Vás přistupujeme individuálně
 • máme vlastní cvičnou plochou, která se nachází v těsné blízkosti učebny
 • stále se pro Vás zdokonalujeme

Naším cílem je poskytnout výcvik na vysoké úrovni s individuálním přístupem. Naší snahou je připravit Vás k úspěšnému složení závěrečné zkoušky tak, aby Váš vstup do silničního provozu byl bezpečný.